ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017


Η παρούσα δήλωση δεν κατοχυρώνει τη θέση του συμμετέχοντα στο πρόγραμμα.

Ο συμμετέχων θα ενταχθεί στο πρόγραμμα μετά απο την πλήρη εξόφληση των διδάκτρων και την υπογραφή της έντυπης δήλωσης εγγραφής.