ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - CODING GIRLS

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - CODING GIRLS

Τα προγράμματα απευθύνονται σε μαθήτριες από Δ' Δημοτικού έως Γ' Γυμνασίου.