ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΘΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2016 - 2017

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΘΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2016 - 2017

Τα προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές των Εκπαιδευτηρίων και άλλων σχολείων της πόλης, δημόσιων και ιδιωτικών.