"Τρώμε υγιεινά στα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη" - Γυμνάσιο & Λύκειο - Μάιος 2017

"Τρώμε υγιεινά στα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη" - Γυμνάσιο & Λύκειο - Μάιος 2017