"Τρώμε υγιεινά στα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη" - Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο και Δημοτικό - Ιούνιος 2017

"Τρώμε υγιεινά στα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη" - Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο και Δημοτικό - Ιούνιος 2017