Συμμετοχή σε Διεθνείς & Εθνικές Συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων

Οι μαθήτριες Ε. Φεσατίδου και Γ. - Γ. Φαναροπούλου (Β’ Λυκείου) συμμετείχαν σε συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων στη Λετονία και στο Λουξεμβούργο αντίστοιχα.

Η Ε. Φεσατίδου έλαβε μέρος στην 75η Διεθνή Συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων στη Ρίγα της Λετονίας από 14 - 23/03/2014 ως μέλος της 7μελούς επίσημης ελληνικής αποστολής που συγκροτήθηκε κατά τη διάρκεια της 28ης Συνδιάσκεψης Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδας.

Η Γ. - Γ. Φαναροπούλου έχοντας λάβει την 8η θέση στην ίδια διοργάνωση η κλήθηκε να συμμετάσχει στην 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Κοινοβουλίου Νέων στο Schengen του Λουξεμβούργου από 01 - 04/04/2014.