Α’ Μαθητικό Συνέδριο Δικτύου ASPNET - Σχολείων UNESCO

Τα Εκπαιδευτήρια συμμετείχαν στο Α' Μαθητικό Συμπόσιο της UNESCO, το οποίο έλαβε χώρα στα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη στις 06 - 07 Μαρτίου 2015, με κεντρικό θέμα τα μνημεία της χώρας μας. Συμμετείχαν μαθητές λυκείων της Β. Ελλάδας και της Αττικής. Στο Συνέδριο αυτό συζητήθηκαν διάφορα θέματα και υποθέματα σχετικά με τα πολιτιστικά μνημεία του τόπου μας και οι επιτροπές κατέληξαν σε πορίσματα τα οποία στη συνέχεια οι πρόεδροι και γραμματείς συνέταξαν σε κείμενο και τα παρουσίασαν στο θέατρο ενώπιον όλων.