Ατμόσφαιρα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα Εκπαιδευτήρια

Σε αίθουσα «Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» μετατράπηκε για μια μέρα το αμφιθέατρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου των Εκπαιδευτηρίων αφού οι μαθητές της Α’ και Β΄ Λυκείου ως  «Ευρωβουλευτές», συμμετείχαν σε Επιτροπές, έφεραν νομοσχέδια προς ψήφιση, δέχτηκαν τροπολογίες σε επιμέρους άρθρα, καταψήφισαν και ψήφισαν άρθρα και νομοσχέδια.

Η «Προσομοίωση Συνεδρίασης Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο των Εκπαιδευτηρίων.

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απεύθυνε η Πρόεδρος των Εκπαιδευτηρίων κ. Αικατερίνη Μαντουλίδου, ο Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα κ. Λεωνίδας Αντωνακόπουλος και οι πρώην Ευρωβουλευτές κ. Ιωάννης Γκλαβάκης και κ. Χρυσούλα Παλιαδέλη.

Η προσομοίωση εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη για συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση  των μαθητών πάνω σε ευρωπαϊκά θέματα. Ένας από τους βασικούς και ουσιώδεις στόχους ενός ελληνικού σχολείου με ευρωπαϊκό χαρακτήρα και οικουμενικό προσανατολισμό είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και η σφυρηλάτηση της εθνικής και ευρωπαϊκής συνείδησης των μαθητών του. Για να υπάρξει ευρωπαϊκή ταυτότητα, σημαντική προϋπόθεση είναι η επαφή και η γνωριμία των νέων με τα θεσμοθετημένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προασπίζουν τη δημοκρατία και το μέλλον της.

Όσον αφορά τη διαδικασία της προσομοίωσης συγκροτήθηκαν τέσσερις επιτροπές στις οποίες είχαν κατανεμηθεί περισσότεροι από εκατό μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου. Κάθε μία από αυτές τις επιτροπές πρότεινε ένα νομοσχέδιο προς ψήφιση και δέχτηκε τις αντίστοιχες τροπολογίες σε επιμέρους άρθρα του από τις υπόλοιπες επιτροπές. Στόχος ήταν μέσα από έναν γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο να προκύψουν, κατόπιν ψηφοφορίας, τέσσερα νομοσχέδια που δίνουν λύση σε φλέγοντα ζητήματα, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εκπαίδευση, το περιβάλλον και η απασχόληση.

Την εκδήλωση που συντόνισε, επιμελήθηκε και παρουσίασε η Γενική Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων κ. Άσπα Χασιώτη με την πολύτιμη συνδρομή εκπαιδευτικών και συνεργατών των Εκπαιδευτηρίων, παρακολούθησαν και οι μαθητές της Β και Γ΄ Γυμνασίου.

olomeleia6    olomeleia5    olomeleia4

olomeleia2    olomeleia3    olomeleia1