ΚΑ’ Σύνοδος της Βουλής των Εφήβων

H μαθήτρια Ν. - Σ. Ευθυμιάδου (Β’ Λυκείου) θα συμμετέχει στις εργασίες της ΚΑ’ Συνόδου της Βουλής των Εφήβων, στην Αθήνα. Η μαθήτρια επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει το σχολείο της και τον νομό της στη Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων, εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βουλής των Ελλήνων, το οποίο διοργανώνεται από το 1995 σε ετήσια βάση σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου και στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με τον τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου, αλλά και στην ανάδειξη του ρόλου του πολίτη στη σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία.