Εξετάσεις Υποτροφιών 2017 - 2018

Οι εξετάσεις για τις υποτροφίες της Α΄ τάξης Γυμνασίου θα γίνουν την Κυριακή, 14 Μαΐου 2017 και ώρα 09:00 στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Γυμνασίου - Λυκείου (12ο χλμ. ΕΟ Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών). Δηλώσεις συμμετοχής και βιογραφικά υποψηφίων γίνονται δεκτά έως τη Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Αντίστοιχα, οι εξετάσεις για τις υποτροφίες των τάξεων Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου θα γίνουν την Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 09:00 στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Γυμνασίου - Λυκείου (12ο χλμ. ΕΟ Θεσ/νίκης - Ν. Μουδανιών). Η διαδικασία επιλογής για τις υποτροφίες ενδιαμέσων τάξεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017 και την Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 με τις συνεντεύξεις των διακριθέντων μαθητών.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής δείτε εδώ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.