Προγράμματα Επιχειρηματικότητας 2017

Τα Εκπαιδευτήρια  πιστά στην παροχή υψηλών εκπαιδευτικών υπηρεσιών δημιούργησαν τα πρωτοπόρα Προγράμματα Επιχειρηματικότητας, για να συνδέσουν τους μαθητές τους με καινοτόμους οργανισμούς και εταιρίες της περιοχής και να μάθουν μέσα από αυτές την εφαρμογή των γνώσεών τους στην πράξη.

Τον Ιούνιο του 2017, επιλέχθηκαν δύο μαθητές των Εκπαιδευτηρίων, η Βασιλική Τριανταφύλλου (Α΄Λυκείου) και ο Νικόλαος Κηπουρός (Β΄Λυκείου), για να πάρουν μέρος στα Προγράμματα Επιχειρηματικότητας που πραγματοποιήθηκαν στις εταιρίες MLS και Koumentakis & Associates Law Firm αντίστοιχα. Οι εταιρίες ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στην πρό(σ)κληση, ανοίγοντας δρόμους στη βιωματική εκπαίδευση και στηρίζοντας πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν στις σωστές σπουδές και στην άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.

Συμμετέχοντες μαθητές και συνεργαζόμενες εταιρίες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από τα Προγράμματα Επιχειρηματικότητας και δηλώνουν έτοιμοι να ξαναπάρουν μέρος.

Δελτίο
Τύπου
Φωτογραφίες