Εθελοντική αιμοδοσία

Τα Εκπαιδευτήρια, επειδή πιστεύουν ότι η αιμοδοσία αποτελεί ανεκτίμητη κοινωνική προσφορά και επειδή γνωρίζουν ότι οι ανάγκες για αίμα είναι διαρκώς αυξανόμενες, ίδρυσαν Τράπεζα Αίματος, στην οποία αιμοδότες είναι εθελοντές τόσο από το διδακτικό, το διοικητικό και το βοηθητικό προσωπικό των Εκπαιδευτηρίων όσο και από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας.