4ο Μεσογειακό Μαθητικό Συνέδριο του ελληνικού ιδρύματος πολιτισμού της Ιταλίας

Οκτώ μαθητές των Εκπαιδευτηρίων συμμετείχαν στο 4ο Μεσογειακό Μαθητικό Συνέδριο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού της Ιταλίας το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Κοινότητας Νεαπόλεως και Καμπανίας. Το συνέδριο έλαβε χώρα  στη «Βασιλική του Αγ. Ιωάννη», στη Νάπολη της Κάτω Ιταλίας και πήραν μέρος σε αυτό 32 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία από όλη την Ελλάδα. Θέμα του συνεδρίου ήταν «Ελληνορωμαικός Πολιτισμός και Ευρωπαϊκή ιδέα: Από τη Συνείδηση  της Ιστορίας στη Διαμόρφωση της Ευρώπης των Αξιών». Οι μαθητές των εκπαιδευτηρίων εκπόνησαν εργασία με θέμα: «Ο ρόλος της γυναίκας στην Αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη». Σκοπός του συνεδρίου ήταν η προώθηση  της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στη σύγχρονη Ιταλία.