Όλοι λένε ότι είναι οι καλύτεροι… αλλά εμείς μιλάμε με στοιχεία

Τα Εκπαιδευτήρια έχουν τη φήμη του «σχολείου των μεγάλων διακρίσεων» και πράγματι, το όνομα των Εκπαιδευτηρίων συνοδεύει μαθητές που επάξια κατέκτησαν πανελλήνιες και διεθνείς διακρίσεις σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα αλλά και στους τομείς του αθλητισμού και του πολιτισμού.

 

 

ΔΙΕΘΝEIΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 

Μαθηματικά
1η - 2η - 3η θέση (1996 - 2019)
Παγκόσμιο Επίπεδο Βαλκανικό Επίπεδο Πανελλήνιο Επίπεδο
Εκπαιδευτήρια
Ε. Mαντουλίδη
4 16 86

Ιδιωτικά Σχολεία Αθηνών 16 46 283

Ιδιωτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης 0 10

47


Πηγή: www.imo-official.org, Εκδόσεις ΕΜΕ, www.hms.gr

. Πληροφορική
1η - 2η - 3η θέση (1997 - 2019)
Παγκόσμιο Επίπεδο Βαλκανικό Επίπεδο Πανελλήνιο Επίπεδο
Εκπαιδευτήρια
Ε. Mαντουλίδη
5 7 18

Ιδιωτικά Σχολεία Αθηνών 6 7 10

Ιδιωτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης 0 1 0

Πηγή: www.stats.ioinformatics.org, www.epy.gr, www.pdp.gr

.
Βιολογία
1η - 2η - 3η θέση (2005 - 2019)
Παγκόσμιο
Επίπεδο
Πανελλήνιο
Επίπεδο
Εκπαιδευτήρια
Ε. Mαντουλίδη
2 4

Ιδιωτικά Σχολεία Αθηνών 1 10

Ιδιωτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης 0

1


Πηγή: www.ibo-info.org, www.pdbio.pev.gr

. Αστρονομία
1η - 2η - 3η θέση (2012 - 2019)
Παγκόσμιο
Επίπεδο
Πανελλήνιο
Επίπεδο
Εκπαιδευτήρια
Ε. Mαντουλίδη
1 8

Ιδιωτικά Σχολεία Αθηνών 2 4

Ιδιωτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης 3 4

Πηγή: www.astronomos.gr

.
F1 in Schools
1η - 2η - 3η θέση (2012 - 2019)
Παγκόσμιο
Επίπεδο
Πανελλήνιο
Επίπεδο
Εκπαιδευτήρια
Ε. Mαντουλίδη
1 1

Ιδιωτικά Σχολεία Αθηνών 0 18

Ιδιωτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης 0

1


Πηγή: www.f1inschools.com, www.f1inschools.gr

. Μπάσκετ Αγοριών Λυκείου
1η - 2η - 3η θέση (1996 - 2019)
Παγκόσμιο
Επίπεδο
Πανελλήνιο
Επίπεδο
Εκπαιδευτήρια
Ε. Mαντουλίδη
3 14

Ιδιωτικά Σχολεία Αθηνών 1 9

Ιδιωτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης 0 7

Πηγή: www.isfsports.org, ΥΠΠΕΘ - Δ/νση Φυσικής Αγωγής

. Yale
Educator Award (2008 - 2018)
Πανελλήνιο
Επίπεδο
Εκπαιδευτήρια
Ε. Mαντουλίδη
2

Ιδιωτικά Σχολεία Αθηνών 0

Ιδιωτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης 1

Πηγή: yale.edu
.
Διακρίσεις μαθητών όλων των ιδιωτικών σχολείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, ξενόγλωσσων και ελληνικών.