Τα Εκπαιδευτήρια στη Σύνοδο των Microsoft Showcase Schools στο Δουβλίνο

Mandoulides Schools at Microsoft Conference in Dublin

Η Δρ. Μαρία Τσιτιρίδου, Διευθύντρια Ακαδημαϊκού & Παιδαγωγικού Τομέα Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτηρίων και η κ. Μαρία Παπαδοπούλου, Συντονίστρια Νέων Τεχνολογιών των Εκπαιδευτηρίων, συμμετείχαν στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου στη Σύνοδο των Microsoft Showcase Schools στο Δουβλίνο.

Στη Σύνοδο συζητήθηκαν οι πυλώνες του οράματος και των συντονισμένων προσπαθειών αυτών των σχολείων για μία σύγχρονη, νεωτεριστική και καινοτόμο εκπαίδευση.

Σε συνεργασία με τη Microsoft τα σχολεία αυτά ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, εξασφαλίζοντας στους μαθητές τους ελκυστικές εμπειρίες μάθησης. Στόχος τους είναι να αποτελέσουν φάρους για την τεχνολογική μεταμόρφωση και των υπόλοιπων σχολείων.

Τα Εκπαιδευτήρια E. Μαντουλίδη αποτελούν 1 από τα 3 σχολεία στην Ελλάδα και 1 από τα 290 σχολεία παγκοσμίως που έχουν επιλεγεί από τη Microsoft ως «Microsoft Showcase School».

Η διάκριση αυτή για τα Εκπαιδευτήρια αποτελεί αναγνώριση των καινοτόμων δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια, με έμφαση στη χρήση των νέων τεχνολογιών τόσο στην εκπαίδευση όσο και στη διοίκηση.