Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη

Erasmus+: Συμπλήρωση των ερωτηματολογίων

Την Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων για τις χώρες της Ρουμανίας, της Τουρκίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας από τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου.

Exit mobile version