Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη

Δημιουργία logo για το πρόγραμμα FuturEU Students as Transmitters of Cultural Heritage

Erasmus_Logo_Design

Από τις 10 έως τις 30 Νοεμβρίου οι μαθητές της B΄ Γυμνασίου της ομάδας Erasmus  με τη βοήθεια της καθηγήτριας της Καλλιτεχνικής Παιδείας και μέλους της παιδαγωγικής ομάδας του προγράμματος κ. Ε. Στόικου, συνεργάστηκαν και δημιούργησαν προτάσεις για τον διαγωνισμό logo  του προγράμματος:  FuturEU Students as Transmitters of Cultural Heritage.

Οι έννοιες της συνύπαρξης και της διαπολιτισμικής συνεργασίας είναι κυρίαρχες στα έργα των μαθητών, καθώς η καλλιέργεια και προώθησή τους αποτελούν τον  κυρίαρχο στόχο της δράσης.

Exit mobile version