Μαθητές μας στο Yale, UCLA, Barnard, Oxford, Cambridge... σε θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα

θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα

Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων έγιναν δεκτοί με υποτροφία στο  Yale University, UCLA, Barnard UniversityBerkeley University, University of Oxford και University of Cambridge και θα παρακολουθήσουν θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα κύρους στην Ευρώπη και στην Αμερική.

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε αντικείμενα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους σε κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο, ερχόμενοι σε επαφή με μαθητές από όλο τον κόσμο.

Οι μαθητές που έγιναν μέχρι σήμερα δεκτοί σε θερινά προγράμματα είναι:

Πανεπιστήμιο  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ονοματεπώνυμο Υποτροφία
ΗΠΑ UCLA

Barnard

Berkeley

Yale

Oxbridge at UCLA - Medicine

The New York College Experience - Finance and business, Math and Engineering

Center For Talented Youth - The Civil Leadership Institute

Yale Young Global Scholars - Politics, Law, Economics

Α. Τόλη

Γ. Μπρουζιώτης

Β. Παπαγεωργίου

Ε. Χρυσάφη

$2.505

 

 

$4.000

 
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Oxford

 

Cambridge

The Oxford Tradition - Physics & the Future, Neuropsychology

The Oxford Summer Seminar - Business and Economics

Τhe Cambridge Tradition - Law and Global Business

A. Παπαζίκος

A. Χαριζώνα

E. Δολόπικου

$4.475

$2.800

$2.685