Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ «Education for heritage, heritage for education» - Κωσταντινούπολη

Οι μαθητές που συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ «Education for heritage, heritage for education» κρατούν τη σημαία του προγράμματος

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ «Education for heritage, heritage for education» πραγματοποιήθηκε η 2η Συνάντηση Εκπαιδευτικών και μαθητών στην Κωνσταντινούπολη από την Τετάρτη, 3 μέχρι και την Τρίτη, 9 Απριλίου 2019.

Στη δεύτερη συνάντηση συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί των Εκπαιδευτηρίων Μ. Ταβουλάρη και Δ. Χατζάκης και 12 μαθητές των Εκπαιδευτηρίων, Α. Αμοιρίδου, Ι. Θεοδωρίδου, Δ. Καλαμάντης, Χ. Κατσαούνη, Γ. Μαναβή, Ι. Παπαστεργίου, Α. Χουσιάδα, (Γ΄ Γυμνασίου), Α. Μαρμαρίδου, Π. Μαρμαρίδου, Α. Παπαδόπουλος, Κ. Σαχταρίδου, Μ. Γκανάτσα (Β΄ Γυμνασίου).