Παιχνίδι Ιστορικών Γνώσεων - «Πολύβιος, ο ανιστόρητος»

Οι μαθητές που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, κοιτάζουν να προβάλλεται στο μεγάλο πανί μια ερώτηση σχετική με την εκεχειρία

Το Παιχνίδι Ιστορικών Γνώσεων του Γυμνασίου «Πολύβιος, ο ανιστόρητος» πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαΐου στο Θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου των Εκπαιδευτηρίων. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν μαθητές του Γυμνασίου, καθώς και μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου αντίστοιχα.

Η Α΄ Γυμνασίου διαγωνίστηκε σε μεικτές ομάδες και από τους μαθητές που έφτασαν στην τελική φάση διακρίθηκε η ακόλουθη ομάδα: Ε. Ζλάτου, Μ. Ιωαννίδης, Ν. Κυζιρίδης, Α. Παναγόπουλος και Φ. Παυλίδου. Από τη Β΄ Γυμνασίου ξεχώρισαν οι μαθητές Γ. Ιακωβίδης, Σ. Μάμαλης, Α. Παπαδόπουλος, Σ. Παπαθανασίου και Α. Φιλιππάς του Β3, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τον Δ. Μαρέλα και Δ. Σαρδέλη από την Ε΄ Δημοτικού.

Από τη Γ΄ Γυμνασίου ξεχώρισαν οι μαθητές Μ. Κωνσταντινίδου, Ε. Μήτρου, Α. Παπαδόπουλος, Σ. Τσιρανίδης και Ζ. Φραγκόπουλος του Γ1, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τον Α. Μπιτζάνη, τον Α. Μπουσουλέγκα και την Ε. Χριστέλη από τη ΣΤ΄ Δημοτικού.