Αποτελέσματα Εξετάσεων Υποτροφιών Ενδιάμεσων Τάξεων 2019 - 2020

Oι εξετάσεις των υποτροφιών Ενδιάμεσων Τάξεων του Σχολικού Έτους 2019 - 2020 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Στις εξετάσεις συμμετείχαν μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, καθώς και άλλων σχολείων, δημόσιων και ιδιωτικών.  Ευχαριστούμε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στις εξετάσεις και συγχαίρουμε τους επιτυχόντες.

Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα:


Αποτελέσματα Εξετάσεων Υποτροφιών
Ενδιάμεσων Τάξεων 2019 - 2020