Επιτυχίες μαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού στον Μαθηματικό Διαγωνισμό «Ο Μικρός Ευκλείδης»

Μαθηματικός Διαγωνισμός «Ο Μικρός Ευκλείδης», που διοργάνωσε το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Στον Μαθηματικό Διαγωνισμό «Ο Μικρός Ευκλείδης», που διοργάνωσε το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ), το Σάββατο, 1 Ιουνίου 2019 για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξεων Δημοτικών Σχολείων, διακρίθηκαν οι ακόλουθοι μαθητές μας:

ΣΤ' Τάξη
1ο βραβείο Τ. Κωνσταντινίδης
2ο βραβείο Λ. Γκανάτσα, Α. Μπιτζάνης, Α. Καϊμάκης, Α. Κολέττας, Ε. Κωνσταντινίδου, Δ. Τούλης
3ο βραβείο Α. Αδάμος, Ε. Ζλάτου, Χ. Καραβασίλη, Χ. - Α. Καραγιάννη
Έπαινος Χ. Μαυρομάτη, Β. Αλβανού, Χ. Παπαγιάννης, Α. Βρεττού, Α. Γκίναλη, Κ. Ρουσιαμάνης - Σαλέμ, Ε. Κουμπούρα, Κ. Καπαχτσής, Α. Πανταζής, Κ. Καϊκτσής, Δ. Τραγιαννίδης
Ε΄ Τάξη
1ο βραβείο Θ. Πεσματζόγλου
2ο βραβείο Δ. Ουσαντζόπουλος, Ι. Μάγκλαρης, Χ. Τουμανίδης, Σ. Κολλάρας, Γ. Ζιάκας, Α. Τσάκου, Μ. - Σ. Κολέττα
3ο βραβείο Α. Βασιλοπούλου, Α. Μαυρομάτης, Σ. Τραγιαννίδου, Δ. Γκέκας, Γ. Ψωμιάδης
Έπαινος Ν. Αθάνατος, Α. - Γ. Καραγιάννης, Α. Λάλλος, Α. Φραντζανά, Κ. - Μ. Γεωργίου, Χ. Σοφιός, Χ. Πηλείδης, Α. Στεφανίδης, Δ. Τσάκος, Γ. Γιαννόπουλος, Ι. Δουλγκέρη, Α. Μακέδου, Σ. Στίνη, Φ. Γκλαβάκης, Χ. Τσιότρας, Δ. - Μ. Μαρέλας

Δείτε περισσότερα για τις διακρίσεις των Εκπαιδευτηρίων στα Μαθηματικά εδώ

Πηγή