4η Συνάντηση Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών (Γκιμαράες - Πορτογαλία)

Συνάντηση Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ “Education for heritage, heritage for education" πραγματοποιήθηκε από τις 13 - 19 Οκτωβρίου 2019 η 4η Συνάντηση Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών στο Γκιμαράες της Πορτογαλίας. Από τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη συμμετείχαν οι καθηγητές Μ. Ταβουλάρη και Δ. Χατζάκης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία συμμετοχής σε εργαστήρια και δραστηριότητες κατάρτισης πάνω σε καινοτόμες διδακτικές μεθόδους και παρατήρησης πρακτικών, που εξυπηρετούν τους στόχους του προγράμματος και παρέχονται από τη χώρα - εταίρο, η οποία φιλοξενεί κάθε φορά τη διοργάνωση. Επίσης, περιηγήθηκαν σε χώρους του σχολείου που τους φιλοξένησε και επισκέφθηκαν ιστορικά μνημεία, εκθέσεις και μουσεία.