Εθελοντική αιμοδοσία στα Εκπαιδευτήρια

Εθελοντική αιμοδοσία

Εθελοντική αιμοδοσία στα Εκπαιδευτήρια

Την Παρασκευή,1 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία εργαζόμενων, γονέων και αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων στους χώρους του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων.

Τα Εκπαιδευτήρια, επειδή πιστεύουν ότι η αιμοδοσία αποτελεί ανεκτίμητη κοινωνική προσφορά και επειδή γνωρίζουν ότι οι ανάγκες για αίμα είναι διαρκώς αυξανόμενες, ίδρυσαν Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών, στον οποίο αιμοδότες είναι εθελοντές τόσο από το διδακτικό, το διοικητικό και το βοηθητικό προσωπικό των Εκπαιδευτηρίων όσο και από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας.