Οι μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού συμμετέχουν στο Open House

Open House

Οι μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού συμμετέχουν στο Open House

Στο πλαίσιο του θεσμού Open House και του προγράμματος Open School, οι μαθητές της ΣΤ΄ του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων επισκέφτηκαν τη Βίλα Μπιάνκα και τη Βίλα Μορντώχ.

Είχαν, έτσι, την ευκαιρία να ταξιδέψουν στον χρόνο, στη Θεσσαλονίκη των αρχών του 20ου αιώνα, και να μυηθούν στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής μέσα από μια ξενάγηση, που, πέρα από αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, παρείχε στους μαθητές στοιχεία που αντανακλούν την πολυπολιτισμικότητα εκείνης της εποχής αλλά και την ταραχώδη πολιτική ζωή του τόπου.