Προσομοίωση Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2020

2 ημέρες «Προσομοίωση Συνεδρίασης Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» στα Εκπαιδευτήρια

2 ημέρες «Προσομοίωση Συνεδρίασης Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» στα Εκπαιδευτήρια

Μια από τις βασικές και ουσιώδεις προτεραιότητες ενός σχολείου με ευρωπαϊκό χαρακτήρα και διεθνές προσανατολισμό είναι η τόνωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και η σφυρηλάτηση της διττής συνείδησης, εθνικής και ευρωπαϊκής, των μαθητών του. Προκειμένου να υπάρξει ευρωπαϊκή ταυτότητα, σημαντική προϋπόθεση είναι  η γνωριμία των νέων με τα θεσμοθετημένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προασπίζουν τη δημοκρατία και εξασφαλίζουν το μέλλον της.

Στο πλαίσιο αυτό τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, με την έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ., διοργανώνουν την Πέμπτη και Παρασκευή, 16 και 17 Ιανουαρίου 2020, την «Προσομοίωση Συνεδρίασης Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» για μαθητές της Α΄ Λυκείου. Στην προσομοίωση συμμετέχουν 13 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Ελλάδας και της ομογένειας.

Η διαδικασία της προσομοίωσης συνίσταται στη συγκρότηση οκτώ επιτροπών στις οποίες θα κατανεμηθούν περίπου διακόσιοι μαθητές της Α΄ Λυκείου. Κάθε μία από αυτές τις επιτροπές προτείνει ένα νομοσχέδιο προς ψήφιση και δέχεται τις αντίστοιχες τροπολογίες σε επιμέρους άρθρα του από τις υπόλοιπες επιτροπές. Στόχος είναι μέσα από μια γόνιμη και εποικοδομητική συζήτηση να προκύψουν, κατόπιν ψηφοφορίας, οκτώ νομοσχέδια που θα δίνουν λύση σε επίκαιρα ζητήματα.

Η εκδήλωση γίνεται με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct - ΚΕΔΗΘ.  Χορηγός: Livemedia.gr

Όσοι γονείς επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση.