Διεθνείς και πανελλήνιες διακρίσεις

Metallia Apo Olympiades kai Balkaniades

 

 

 

ΔΙΕΘΝEIΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
1η - 2η - 3η θέση

 

Μ α θ η μ α τ ι κ ά     
1996 - 2019 Παγκόσμιο Επίπεδο Βαλκανικό Επίπεδο Πανελλήνιο Επίπεδο

Εκπαιδευτήρια
Ε. Mαντουλίδη
4 18 86

Ιδιωτικά Σχολεία Αθηνών 17 47 283

Ιδιωτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης 0 10

47


Δημόσια Σχολεία Θεσσαλονίκης 3 6

33


. Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή
1997 - 2019 Παγκόσμιο Επίπεδο Βαλκανικό Επίπεδο Πανελλήνιο Επίπεδο

Εκπαιδευτήρια
Ε. Mαντουλίδη
5 7 19

Ιδιωτικά Σχολεία Αθηνών 5 7 12

Ιδιωτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης 0 1 1

Δημόσια Σχολεία Θεσσαλονίκης 10 2 11

.
Β ι ο λ ο γ ί α
2005 - 2019 Παγκόσμιο
Επίπεδο
Πανελλήνιο
Επίπεδο

Εκπαιδευτήρια
Ε. Mαντουλίδη
2 4

Ιδιωτικά Σχολεία Αθηνών 1 10

Ιδιωτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης 0

1


Δημόσια Σχολεία Θεσσαλονίκης 0

2


. Α σ τ ρ ο ν ο μ ί α
2012 - 2019 Παγκόσμιο
Επίπεδο
Πανελλήνιο
Επίπεδο

Εκπαιδευτήρια
Ε. Mαντουλίδη
1 8

Ιδιωτικά Σχολεία Αθηνών 2 4

Ιδιωτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης 3 4

Δημόσια Σχολεία Θεσσαλονίκης 0 6

.
F 1   i n   S c h o o  l s
2012 - 2019 Παγκόσμιο
Επίπεδο
Πανελλήνιο
Επίπεδο

Εκπαιδευτήρια
Ε. Mαντουλίδη
1 1

Ιδιωτικά Σχολεία Αθηνών 0 18

Ιδιωτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης 0

1


Δημόσια Σχολεία Θεσσαλονίκης 0

0


. Κ α λ α θ ο σ φ α ί ρ ι σ η  Αγοριών Λυκείου
1996 - 2019 Παγκόσμιο
Επίπεδο
Πανελλήνιο
Επίπεδο

Εκπαιδευτήρια
Ε. Mαντουλίδη
3 14

Ιδιωτικά Σχολεία Αθηνών 1 9

Ιδιωτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης 0 7

Δημόσια Σχολεία Θεσσαλονίκης 1 3

Πηγές:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: www.imo-official.org, Εκδόσεις ΕΜΕ, www.hms.gr  -  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ:  www.stats.ioinformatics.org, www.epy.gr, www.pdp.gr   -  ΒΙΟΛΟΓΙΑ: www.ibo-info.org, www.pdbio.pev.gr  -  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ: www.astronomos.gr  -  F1 IN SCHOOLS: www.f1inschools.com, www.f1inschools.gr  -  ΜΠΑΣΚΕΤ: www.isfsports.org, ΥΠΑΙΘ: Δ/νση Φυσικής Αγωγής