Επιδόσεις Ιδιωτικών Σχολείων

20200116_Kaliteri_1067x463_Gr

Τα Εκπαιδευτήρια έχουν τη φήμη του «σχολείου των μεγάλων διακρίσεων» και πράγματι, το όνομα των Εκπαιδευτηρίων συνοδεύει μαθητές που επάξια κατέκτησαν πανελλήνιες και διεθνείς διακρίσεις σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα αλλά και στους τομείς του αθλητισμού και του πολιτισμού.

 

 

ΔΙΕΘΝEIΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 

Μαθηματικά
1η - 2η - 3η θέση (1996 - 2019)
Παγκόσμιο Επίπεδο Βαλκανικό Επίπεδο Πανελλήνιο Επίπεδο
Εκπαιδευτήρια
Ε. Mαντουλίδη
4 18 86

Ιδιωτικά Σχολεία Αθηνών 17 47 283

Ιδιωτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης 0 10

47


Πηγή: www.imo-official.org, Εκδόσεις ΕΜΕ, www.hms.gr

. Πληροφορική
1η - 2η - 3η θέση (1997 - 2019)
Παγκόσμιο Επίπεδο Βαλκανικό Επίπεδο Πανελλήνιο Επίπεδο
Εκπαιδευτήρια
Ε. Mαντουλίδη
5 7 18

Ιδιωτικά Σχολεία Αθηνών 6 7 10

Ιδιωτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης 0 1 0

Πηγή: www.stats.ioinformatics.org, www.epy.gr, www.pdp.gr

.
Βιολογία
1η - 2η - 3η θέση (2005 - 2019)
Παγκόσμιο
Επίπεδο
Πανελλήνιο
Επίπεδο
Εκπαιδευτήρια
Ε. Mαντουλίδη
2 4

Ιδιωτικά Σχολεία Αθηνών 1 10

Ιδιωτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης 0

1


Πηγή: www.ibo-info.org, www.pdbio.pev.gr

. Αστρονομία
1η - 2η - 3η θέση (2012 - 2019)
Παγκόσμιο
Επίπεδο
Πανελλήνιο
Επίπεδο
Εκπαιδευτήρια
Ε. Mαντουλίδη
1 8

Ιδιωτικά Σχολεία Αθηνών 2 4

Ιδιωτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης 3 4

Πηγή: www.astronomos.gr

.
F1 in Schools
1η - 2η - 3η θέση (2012 - 2019)
Παγκόσμιο
Επίπεδο
Πανελλήνιο
Επίπεδο
Εκπαιδευτήρια
Ε. Mαντουλίδη
1 1

Ιδιωτικά Σχολεία Αθηνών 0 18

Ιδιωτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης 0

1


Πηγή: www.f1inschools.com, www.f1inschools.gr

. Μπάσκετ Αγοριών Λυκείου
1η - 2η - 3η θέση (1996 - 2019)
Παγκόσμιο
Επίπεδο
Πανελλήνιο
Επίπεδο
Εκπαιδευτήρια
Ε. Mαντουλίδη
3 14

Ιδιωτικά Σχολεία Αθηνών 1 9

Ιδιωτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης 0 7

Πηγή: www.isfsports.org, ΥΠ.Π.Ε.Θ - Δ/νση Φυσικής Αγωγής