Πρόγραμμα εξ αποστάσεως υποστήριξης των μαθητών

Distance Learning

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, για το διάστημα που τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, θα εφαρμόσουν πρόγραμμα εξ αποστάσεως υποστήριξης των μαθητών όλων των βαθμίδων, αξιοποιώντας τα εργαλεία του Office 365 (Teams, Forms, OneNote, Word) και τις δυνατότητες της ψηφιακής πλατφόρμας my mandoulides.

Στόχος μας είναι:
• Να διατηρηθεί ζωντανή η επαφή των μαθητών με την εκπαιδευτική διαδικασία και τους εκπαιδευτικούς.
• Να εμπεδώσουν οι μαθητές την έως τώρα διδαχθείσα ύλη με επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό (ασκήσεις, ερωτήσεις, κριτήρια αξιολόγησης, επαναληπτικά φυλλάδια κ.ά.)
• Να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος και να αξιοποιηθεί ο χρόνος για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.