Επιλέξτε το σχολείο των παιδιών σας ηλεκτρονικά!

Μένουμε σπίτι... και επιλέγουμε το σχολείο των παιδιών μας

Μένουμε σπίτι... και επιλέγουμε το σχολείο των παιδιών μας

Συνδεόμαστε με το σχολείο διαδικτυακά!

Κλείστε σήμερα ηλεκτρονικά συνάντηση και μιλήστε μαζί μας για το μέλλον των παιδιών σας!