53 μαθητές διακρίθηκαν στον Μαθηματικό Διαγωνισμό «Πυθαγόρας»

Πυθαγόρας

Το Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη ο Μαθηματικός Διαγωνισμός «Πυθαγόρας», ο οποίος διοργανώθηκε από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) για πρώτη φορά σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την επικράτεια.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν μαθητές από τη Β΄ Δημοτικού μέχρι και τη Γ΄ Γυμνασίου, τόσο των Εκπαιδευτηρίων όσο και άλλων σχολείων. Από τα Εκπαιδευτήρια διακρίθηκαν 53 μαθητές:

Β΄ Δημοτικού
Ι. Γραβαλάς, Τ. Κακλαμάνου, Μ. Κιρκαλά, Ι. Μάτσος, Α. Νικηφόρου, Γ. Πετσατώδης, Ε. Σεραφειμίδου, Χ. Στεργιόπουλος

Γ΄ Δημοτικού
Ε. Αραβίδης, Ό. Γαλάνη, Ε. Γιουβανόπουλος, Θ. Γίτσα, Α. - Κ. Μασκαλίδης, Σ. Τσουλφά

Δ΄ Δημοτικού
Ά. Μπακαΐμη, Β. Μπεκιάρης, Λ. - Α. Ντονάτι, Σ. Ουσταμπασίδης, Ε. - Μ. Πάτση, Ε. Σικαλίδου, Α. Σκλάβου, Ά. Τσακανιάς

Ε΄ Δημοτικού
Ο. Βασσάρας, Δ. Γιαννακίδης, Α. Γκόλνα, Μ. Καραμάνη, Μ. - Σ. Κολέττα, Σ. Μπαρμπέρης, Β. Μπαρουτζόγλου, Ε. - Ε. Παπαπαύλου, Ν. Πεσματζόγλου, Σ. Σεραφειμίδης, Ε. Σικαλίδου, Ν. Τζαμαλή, Β. Τυραδέλλης, Φ. Φάσσας, Κ. Χατζηγεωργίου, Δ. Χατζηφωτίου

ΣΤ΄ Δημοτικού
Ι. Γεωργίου, Δ. Τσάκος, Α. Τσάκου, Χ. Τσιότρας

Α΄ Γυμνασίου
Ε. Κωνσταντινίδου, Π. - Π. Νίκου, Δ. Τούλης, Δ. Τραγιαννίδης

Β΄ Γυμνασίου
Ε. Γεωργιτσέλη, Μ. Ζαρογουλίδης, Μ. Κολυμπιανάκης, Θ. Παπαβραμίδης, Ν. - Μ. Τσάκου

Γ΄ Γυμνασίου
Μ. Γκανάτσα, Μ. Ταμπού

Πηγή