28ο Διεθνές e - Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

MissionX

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη συμμετείχαν στο 28ο Διεθνές e - Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Στη συνεδρία καλών πρακτικών στο σχολείο με τίτλο «Mission X: Train like an astronaut» (MX: TLA), μία διεθνή εκπαιδευτική πρόκληση, η κ. Μαρία Σουλτογιάννη, δασκάλα, παρουσίασε τους σκοπούς και τους στόχους του προγράμματος.

Η εισήγησή της αφορούσε τη φιλοσοφία της εκπαιδευτικής δράσης και πώς αυτή εφαρμόστηκε στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό των Εκπαιδευτηρίων τα δύο προηγούμενα χρόνια.