Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη

Ψηφιακός Πολίτης από... κούνια

Ψηφιακός Πολίτης

Ψηφιακός Πολίτης

Ψηφιακός Πολίτης από... κούνια

Οι μαθητές της Β΄ Δημοτικού, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα «Ψηφιακός Πολίτης από … Κούνια - Digital Citizenship», φιλοτέχνησαν αφίσες, όπου σχεδίασαν το ψηφιακό τους αποτύπωμα.

Μετά την προβολή ενημερωτικού εκπαιδευτικού υλικού μέσα στις ψηφιακές τους τάξεις οι μαθητές κάθε τμήματος, ακολουθώντας τις οδηγίες των δασκάλων τους, ζωγράφισαν τις εφαρμογές που συνήθως χρησιμοποιούν στο διαδίκτυο ή τις σελίδες που επισκέπτονται με μεγαλύτερη συχνότητα.

Συγχρόνως, ως ενήμεροι πια ψηφιακοί πολίτες, διατύπωσαν έξυπνα συνθήματα για την ορθή χρήση του διαδικτύου, που μαρτυρούν την ωριμότητα αλλά και την ετοιμότητα των μικρών μαθητών μπροστά στις προκλήσεις του σύγχρονου ψηφιακού μας κόσμου.

Φωτογραφίες

Exit mobile version