Ανακοίνωση της Microsoft για τα Showcase Schools

Microsoft showcase schools

Ανακοίνωση την Microsoft για τα Showcase Schools 2020 - 2021

Για 5η συνεχόμενη χρονιά τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη  αναδείχθηκαν από τη Microsoft ως Showcase School 2020 - 2021, λόγω των βέλτιστων πρακτικών που χρησιμοποιούν για την αξιοποίηση της τεχνολογίας  στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη ξεχώρισαν για το πολύτιμο έργο τους, που στόχο έχει την ένταξη της τεχνολογίας και της καινοτομίας στη σύγχρονη τάξη. Πιο συγκεκριμένα, έχουν καταφέρει, μέσω καινοτόμων mobile και cloud τεχνολογιών της Microsoft, να ενισχύσουν την εκπαιδευτική διαδικασία προσφέροντας στους μαθητές τους νέους και πιο εξατομικευμένους τρόπους εκμάθησης, εφοδιάζοντας τους με τις δεξιότητες του 21ου αιώνα.

Στην φετινή ανακοίνωση της Microsoft γίνεται ειδική αναφορά σε σχολεία, ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγονται και τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, που όχι μόνο έκαναν τη μετάβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση μελετημένα, οργανωμένα και αποτελεσματικά με τη βοήθεια της τεχνολογίας, αλλά ταυτόχρονα μοιράστηκαν την πολύτιμη εμπειρία τους στον τομέα αυτό με σχολεία και εκπαιδευτικούς ανά τον κόσμο μέσα από μια σειρά Webinars.

Δείτε την ανακοίνωση  της Microsoft εδώ.