Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη

5η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «Μαθητές σε ρόλο διπλωμάτη»

5η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «Μαθητές σε ρόλο διπλωμάτη»

5η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «Μαθητές σε ρόλο διπλωμάτη»

5η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «Μαθητές σε ρόλο διπλωμάτη»

37 μαθητές και μαθήτριες, Γυμνασίου και Λυκείου, των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη συμμετείχαν ως διπλωμάτες στην 5η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη», που διοργάνωσε  η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΡΟΗ.

Η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, λόγω των έκτακτων επιδημιολογικών δεδομένων, από την Παρασκευή, 11 έως την Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2020.

Οι μαθητές - διπλωμάτες διαπραγματεύτηκαν θέματα που αφορούν την προστασία και προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και εξοικειώθηκαν με ζητήματα εφαρμογής των σχετικών Διεθνών Συμβάσεων του ΟΗΕ. Ως εκπρόσωποι χωρών υπερασπίστηκαν τα δικαιώματα του ανθρώπου, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη δική τους χώρα, δέχτηκαν και σεβάστηκαν τα επιχειρήματα και τις απόψεις των άλλων κρατών και ανέπτυξαν την κατάλληλη επιχειρηματολογία, προκειμένου να πείσουν για τις θέσεις τους.

Την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου καταγράφηκαν οι αποφάσεις των Επιτροπών και βραβεύτηκαν οι καλύτεροι διπλωμάτες.

Οι διακρίσεις των μαθητών μας ήταν οι εξής:

 Βραβείο Καλύτερου Εμπειρογνώμονα

 Βραβείο Μελλοντικού Διπλωμάτη

 1η Εύφημος Μνεία

2η Εύφημος Μνεία

3η Εύφημος Μνεία

Exit mobile version