Εισαγωγικές Εξετάσεις Υποτροφιών 2021 - 2022

Εισαγωγικές Εξετάσεις Υποτροφιών 2021 - 2022

Εισαγωγικές Εξετάσεις Υποτροφιών 2021 - 2022

Γνωριμία με τις Εισαγωγικές Εξετάσεις Υποτροφιών Α’ Γυμνασίου: Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2021

Εισαγωγικές Εξετάσεις Υποτροφιών Α’ Γυμνασίου: Κυριακή, 16 Μαΐου 2021

Εισαγωγικές Εξετάσεις Υποτροφιών Ενδιαμέσων Τάξεων (B' Γυμνασίου - Γ' Λυκείου): Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021