Παρουσίαση Προσομοίωσης «Εικονικής Δίκης»

Παρουσίαση Προσομοίωσης «Εικονικής Δίκης»

Μετά την κατάκτηση της 2ης θέσης στους Διαδικτυακούς Αγώνες «Εικονικής Δίκης» από τις ομάδες του Γυμνασίου και του Λυκείου έγινε παρουσίαση προσομοίωσης μιας Εικονικής Δίκης στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, της Α΄Λυκείου και της Θεωρητικής Κατεύθυνσης της Β΄Λυκείου.

Ο αγώνας παρουσιάστηκε διαδικτυακά και εντυπωσίασε όλους τους μαθητές που παρακολούθησαν, καθώς το υψηλό επίπεδο των συμμετεχόντων έδωσε τη δυνατότητα να ακουστούν απόψεις και επιχειρήματα που θα προβάλλονταν, πραγματικά, σε μια αίθουσα δικαστηρίου.

Οι μαθητές που συμμετείχαν ήταν:

Λύκειο: Ε. - Χ. Αθανασιάδου, Δ. Καραβασίλης, Α. Μανάκου, Ι. Στρυβάκης, Ε. Τριαρίδου.

Γυμνάσιο: Α.- Χ. Ζαμπίτη, Γ. Μιχαλάκης, Θ. Παπαβραμίδης, Ν.- Θ.- Δ. Σιάμπαλη, Έ. Σπυρίδου.