Συμμετοχή στο 13ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

8 μαθητές της Ε΄ Δημοτικού συμμετείχαν με πέντε εργασίες στο 13ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 20 - 23 Απριλίου.

Συμμετοχή στο 13ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

8 μαθητές της Ε΄ Δημοτικού συμμετείχαν με πέντε εργασίες στο 13ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 20 - 23 Απριλίου. Το συνέδριο διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Περιφέρεια Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής, το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ και το Σωματείο Φίλοι του ΝΟΗΣΙΣ, πρώην Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Τα ενδιαφέροντα των μαθητών μας απέκτησαν υπόσταση μέσα από παιχνίδια, ιστοσελίδες και βίντεο που οι ίδιοι κατασκεύασαν. Για τη διεκπεραίωση των εργασιών χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές τεχνολογίες που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό, δηλαδή την έκφραση, τη δημιουργικότητα και γενικότερα την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Βασική επιδίωξη των μαθητών ήταν να δοθεί εκπαιδευτική διάσταση στα έργα τους, κάτι που κατάφεραν επιτυχώς και μάλιστα με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο.

Συγχαίρουμε τους μαθητές μας και είμαστε βέβαιοι ότι το αύριο τους ανήκει!