Εθελοντική Αιμοδοσία

Την Παρασκευή, 4 Ιουνίου, στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου πραγματοποιήθηκε Εθελοντική Αιμοδοσία εργαζομένων, γονέων και αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων.

Εθελοντική Αιμοδοσία

Την Παρασκευή, 4 Ιουνίου, στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου πραγματοποιήθηκε  Εθελοντική Αιμοδοσία  εργαζομένων, γονέων και αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων.

Για τα Εκπαιδευτήρια η εθελοντική προσφορά αίματος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κρίκους του κοινωνικού εθελοντισμού και δεν είναι απλώς φιλανθρωπία αλλά έμπρακτη έκφραση αγάπης και ανιδιοτέλειας.

Γι΄ αυτό και ίδρυσαν Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών, στον οποίο αιμοδότες είναι εθελοντές τόσο από το διδακτικό, το διοικητικό και το βοηθητικό προσωπικό των Εκπαιδευτηρίων όσο και γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας.