Νέο πρόγραμμα παρακολούθησης κίνησης σχολικών λεωφορείων «Fleet Management»

Νέο πρόγραμμα παρακολούθησης κίνησης σχολικών λεωφορείων «Fleet Management»

Σας ενημερώνουμε ότι τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών μεταφοράς και έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την ασφάλεια των μαθητών τους και την καλύτερη ενημέρωση των γονέων εγκατέστησαν στο σύνολο του στόλου των σχολικών λεωφορείων το πρωτοποριακό πρόγραμμα εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης των σχολικών λεωφορείων «Fleet Management».

Το πρόγραμμα διασφαλίζει:

  • Τη βελτιστοποίηση της ενημέρωσης των γονέων για την αναχώρηση ή άφιξη του μαθητή στην προγραμματισμένη στάση του σχολικού λεωφορείου.
  • Την άμεση ενημέρωση του Γραφείου Κίνησης για την ολοκλήρωση ή αδυναμία εκτέλεσης μιας στάσης, για την επιβίβαση/αποβίβαση των μαθητών από τα λεωφορεία που διαθέτουν συνοδό και για την ταχύτητα των λεωφορείων.
  • Την αξιολόγηση της οδηγικής συμπεριφοράς των οδηγών με στόχο τη συνεχή τους βελτίωση.

Με το πρόγραμμα «Fleet Management» οι γονείς έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας my mandoulides και εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης που τους έχουν δοθεί, να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την πορεία των σχολικών λεωφορείων που επιβαίνει το παιδί τους.

Συγκεκριμένα οι γονείς μπορούν να παρακολουθούν αποκλειστικά και μόνο το λεωφορείο που επιβαίνει το παιδί τους:

  • Από την έναρξη του δρομολογίου έως την άφιξη του λεωφορείου στην πρωινή στάση κάθε μαθητή και
  • Από την αναχώρηση του λεωφορείου από τα Εκπαιδευτήρια έως την άφιξη στη συμφωνηθείσα απογευματινή στάση.