«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»

Οι μαθητές Ε. Γεωργιτσέλη, Π. Ιωσηφίδου και Γ. Μιχαλάκης (Γ΄ Γυμνασίου) απέσπασαν την πρώτη θέση στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες» στην κατηγορία Σποτ σε συνεργασία με το σχολείο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγίου Νικολάου.

«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»

Οι μαθητές Ε. Γεωργιτσέλη, Π. Ιωσηφίδου και Γ. Μιχαλάκης (Γ΄ Γυμνασίου) απέσπασαν την πρώτη θέση στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες» στην κατηγορία Σποτ σε συνεργασία με το σχολείο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγίου Νικολάου.