Διεθνείς και πανελλήνιες διακρίσεις

 

ΔΙΕΘΝEIΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
1η - 2η - 3η θέση
Μ α θ η μ α τ ι κ ά
1996 - 2021 Παγκόσμιο Επίπεδο Βαλκανικό Επίπεδο Πανελλήνιο Επίπεδο

Εκπαιδευτήρια
Ε. Mαντουλίδη
4 22 103

Ιδιωτικά Σχολεία Αθηνών 18 48 304

Ιδιωτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης 0 10

54


Δημόσια Σχολεία Θεσσαλονίκης 3 7

37


. Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή
1997 - 2021 Παγκόσμιο Επίπεδο Βαλκανικό Επίπεδο Πανελλήνιο Επίπεδο

Εκπαιδευτήρια
Ε. Mαντουλίδη
5 7 21

Ιδιωτικά Σχολεία Αθηνών 5 7 13

Ιδιωτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης 0 1 1

Δημόσια Σχολεία Θεσσαλονίκης 3 2 9

.
Β ι ο λ ο γ ί α
2005 - 2021 Παγκόσμιο
Επίπεδο
Πανελλήνιο
Επίπεδο

Εκπαιδευτήρια
Ε. Mαντουλίδη
2 4

Ιδιωτικά Σχολεία Αθηνών 1 12

Ιδιωτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης 0

1


Δημόσια Σχολεία Θεσσαλονίκης 0

3


. Α σ τ ρ ο ν ο μ ί α
2012 - 2021 Παγκόσμιο
Επίπεδο
Πανελλήνιο
Επίπεδο

Εκπαιδευτήρια
Ε. Mαντουλίδη
1 11

Ιδιωτικά Σχολεία Αθηνών 2 4

Ιδιωτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης 3 4

Δημόσια Σχολεία Θεσσαλονίκης 0 6

.
F 1   i n   S c h o o  l s
2012 - 2021 Παγκόσμιο
Επίπεδο
Πανελλήνιο
Επίπεδο

Εκπαιδευτήρια
Ε. Mαντουλίδη
1 1

Ιδιωτικά Σχολεία Αθηνών 0 19

Ιδιωτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης 0

3


Δημόσια Σχολεία Θεσσαλονίκης 0

0


. Κ α λ α θ ο σ φ α ί ρ ι σ η  Αγοριών Λυκείου
1996 - 2021 Παγκόσμιο
Επίπεδο
Πανελλήνιο
Επίπεδο

Εκπαιδευτήρια
Ε. Mαντουλίδη
3 14

Ιδιωτικά Σχολεία Αθηνών 1 9

Ιδιωτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης 0 7

Δημόσια Σχολεία Θεσσαλονίκης 1 3

Πηγές:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: www.imo-official.org, Εκδόσεις ΕΜΕ, www.hms.gr  -  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ:  www.stats.ioinformatics.org, www.epy.gr, www.pdp.gr   -  ΒΙΟΛΟΓΙΑ: www.ibo-info.org, www.pdbio.pev.gr  -  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ: www.astronomos.gr  -  F1 IN SCHOOLS: www.f1inschools.com, www.f1inschools.gr  -  ΜΠΑΣΚΕΤ: www.isfsports.org, ΥΠΑΙΘ: Δ/νση Φυσικής Αγωγής