Συναυλία Αγάπης της «Μέριμνας»

Συναυλία Αγάπης της «Μέριμνας»

Συναυλία Αγάπης της «Μέριμνας»

Στο πλαίσιο της προσπάθειας των Εκπαιδευτηρίων για την υποστήριξη της οργάνωσης «Μέριμνα», μαθητές του Λυκείου επισκέφθηκαν τους συμμαθητές τους στο Δημοτικό.

Τα παιδιά, αφού ενημέρωσαν τους μικρούς μαθητές για τη Συναυλία Αγάπης της «Μέριμνας», συζήτησαν μαζί τους για την αναγκαιότητα της Ανακουφιστικής Φροντίδας, τον τομέα δηλαδή στον οποίο η συγκεκριμένη οργάνωση δραστηριοποιείται και αντάλλαξαν  τις απόψεις τους για τον σημαντικό ρόλο κοινοφελών ιδρυμάτων προς το σύνολο.

Τόνισαν, επίσης, πως η προώθηση της συναυλίας είναι μέρος μιας γενικότερης προσπάθειας των Εκπαιδευτηρίων για τη στήριξη και την ενίσχυση του έργου οργανώσεων και ιδρυμάτων με κοινωνικό πρόσημο και αξιόλογη προσφορά στον συνάνθρωπο.

Τέλος, ανάρτησαν σε κάθε τάξη το πόστερ που δημιούργησαν μόνοι τους  για την προώθηση αυτής της ενέργειας.

Εισιτήρια, για να παρακολουθήσετε τη συναυλία, είναι διαθέσιμα στο viva.gr, στον σύνδεσμο έναντι του συμβολικού ποσού των 10€.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://merimna.org.gr/

Ευχαριστούμε τoν κ. Eoin Schmidt-Martin που μας έδωσε την άδεια να χρησιμοποιήσουμε τη φωτογραφία του.