Εθελοντική αιμοδοσία εργαζομένων και γονέων των Εκπαιδευτηρίων

Εθελοντική αιμοδοσία εργαζομένων και γονέων των Εκπαιδευτηρίων πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Δημοτικού σχολείου.

Εθελοντική αιμοδοσία εργαζομένων και γονέων των Εκπαιδευτηρίων

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021 στους χώρους του Δημοτικού σχολείου των Εκπαιδευτηρίων, εθελοντική αιμοδοσία εργαζομένων και γονέων των Εκπαιδευτηρίων.

Τα Εκπαιδευτήρια, πιστεύουν ότι η αιμοδοσία αποτελεί ανεκτίμητη κοινωνική προσφορά και επειδή γνωρίζουν ότι οι ανάγκες για αίμα είναι διαρκώς αυξανόμενες, ίδρυσαν Τράπεζα Αίματος, στην οποία αιμοδότες είναι εθελοντές τόσο από το διδακτικό, το διοικητικό και το βοηθητικό προσωπικό των Εκπαιδευτηρίων όσο και από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας.