Πρόβα σεισμού στο Γυμνάσιο - Λύκειο

Πρόβα σεισμού στο Γυμνάσιο - Λύκειο

Πραγματοποιήθηκε πρόβα σεισμού για όλο το προσωπικό, εκπαιδευτικό και διοικητικό, του Γυμνασίου - Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων.

Οι μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους, καθώς και οι διευθυντές με όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους αποχώρησαν από το κτίριο, με την έναρξη του προειδοποιητικού σήματος, και συγκεντρώθηκαν με ασφάλεια στον προαύλειο χώρο, στα συγκεκριμένα σημεία που έχουν οριστεί σύμφωνα με τις οδηγίες.