Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη

Webinar - Σχολές Γονέων: Μαθαίνουμε να ζούμε με την COVID-19

Webinar - Σχολές Γονέων: Μαθαίνουμε να ζούμε με την COVID-19

Τα Εκπαιδευτήρια διοργάνωσαν διαδικτυακό σεμινάριο, webinar, με θέμα: «Μαθαίνουμε να ζούμε με την COVID-19», την Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 18:00 - 20:10.

Η πανδημία είναι δυστυχώς πια μέρος της καθημερινότητάς μας. Οφείλουμε και εμείς αλλά και τα παιδιά μας να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα.

Το webinar πραγματοποιήθηκε μέσω της εφαρμογής Zoom σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί:

Exit mobile version