Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη

Δράσεις της Ομάδας Εθελοντισμού του Γυμνασίου - Λυκείου

Δράσεις της Ομάδας Εθελοντισμού του Γυμνασίου - Λυκείου

Η Ομάδα Εθελοντισμού του Γυμνασίου - Λυκείου πραγματοποίησε επισκέψεις σε ευαγή ιδρύματα και συλλόγους και έδειξε εμπράκτως τη διάθεση προσφοράς και αλληλεγγύης στον συνάνθρωπο.

Πιο συγκεκριμένα, επισκέφτηκαν:

Η εμπειρία αυτή χαράχθηκε στην καρδιά των παιδιών μας, γιατί ο εθελοντισμός καλλιεργεί στην πράξη τις αξίες της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς και φέρνει κοντά τους ανθρώπους.

 

Exit mobile version