Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη

Οι μαθητές του Παιδικού Σταθμού και ο κύριος Κ.Ο.Κ.

Οι μαθητές του Παιδικού Σταθμού και ο κύριος Κ.Ο.Κ.

Οι μικροί μαθητές του Παιδικού Σταθμού γνώρισαν τον κύριο Κ.Ο.Κ. και τους κανόνες του. Με τη βοήθεια του προγράμματος της Κυκλοφοριακής Αγωγής, μέσα από βιωματική προσέγγιση, παιχνίδια, βιβλία και κατασκευές, μάθαμε σημαντικούς κανόνες για την ασφαλή κυκλοφορία στους δρόμους τόσο των πεζών όσο και των επιβατών.

Γνωρίσαμε τον «Γρηγόρη» και τον «Σταμάτη», τη διάβαση πεζών, καθώς και τα σήματα που συναντάμε καθημερινά στον δρόμο. Τώρα πια τα παιδιά γνωρίζουν αρκετά πράγματα για τον κύριο Κ.Ο.Κ. και μπορούν να ακολουθήσουν τους κανόνες του, ώστε να κυκλοφορούν με ασφάλεια στους δρόμους.

Exit mobile version