Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη

Robotics Games

Στο πλαίσιο του Εξωσχολικού Προγράμματος Ρομποτικής πραγματοποιήθηκαν ποικίλες δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα:

Το πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από τον Μηχανικό Ρομποτικής και Ιδρυτή της Robotixlab Αντώνη Κάνουρα με τη συνεργασία της ομάδας του.

Exit mobile version