Συγχαρητήρια στους μαθητές που έγιναν δεκτοί σε πανεπιστήμια του εξωτερικού

Συγχαρητήρια στους μαθητές που έγιναν δεκτοί σε πανεπιστήμια του εξωτερικού

Συγχαίρουμε θερμά τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων που έγιναν μέχρι τώρα δεκτοί σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα, 26 πανεπιστήμια στη Μ. Βρετανία, 3 στις ΗΠΑ, 7 στην Ολλανδία και 1 στη Γαλλία δέχτηκαν αντίστοιχους μαθητές, για να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό.

Οι μαθητές παρακολούθησαν το πρόγραμμα Studies Abroad, το οποίο τους προετοιμάζει για σπουδές στο εξωτερικό παράλληλα με το εσωτερικό, διευρύνοντας έτσι τις επιλογές τους. Υπό την καθοδήγηση της ομάδας συμβούλων του προγράμματος, επιλέγονται τα κατάλληλα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Αμερική και Ευρώπη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Κέντρο συμβουλευτικής.
  • Τμήματα προετοιμασίας (SAT, ACT, TOEFL, IELTS) για την εισαγωγή σε πανεπιστήμια Αμερικής και Ευρώπης, για μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου.