Αλληλεγγύη για τους πρόσφυγες της Ουκρανίας

Αλληλεγγύη για τους πρόσφυγες της Ουκρανίας

Η Ομάδα Εθελοντισμού των Εκπαιδευτηρίων και τα δεκαπενταμελή συμβούλια του Γυμνασίου και Λυκείου, αναγνωρίζοντας την τεράστια πλέον ανάγκη υποστήριξης συνανθρώπων μας που πλήττονται σκληρά από ποικίλες αιτίες, έδειξαν έμπρακτα την υποστήριξή τους στους πρόσφυγες από την Ουκρανία.

Σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μονοπήγαδου και την εθελοντική κοινότητα «Ουκρανική Πρωτοβουλία» συγκέντρωσαν είδη πρώτης ανάγκης για τις οικογένειες, οι οποίες ξεριζώθηκαν από τις εστίες τους.